Tidsbestilling
Emailkonsultation
Receptfornyelse
Tidsbestilling
Emailkonsultation
Receptfornyelse
Tidsbestilling
Emailkonsultation
Receptfornyelse

Konsultation

3879 0101

Tidsbestilling:
Man-tors: 09.00 – 12.00 (onsdage 13.30-15.30)

Lægelige telefontid:
08.00 – 09.00 (% ons)

Aftenkonsultation:
Onsdage

Priser

Kørekortsattest
Medbring pasbillede + briller/linser
kr. 500,00 (eksl. moms)

Mulighedserklæring
kr. 650,00 (betales af arbejdsgiver via EAN nummer eller du lægger ud)

Attest ved highschool ophold
kr. 2500,00 (inkl. moms)

FP 910 Rejseforsikringsattest – afbestilling af rejse
Attesten kan indhentes af rejseforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber men ikke af rejsebureauer. Forsikring & Pension har givet udtryk for, at selskaberne formentlig vil lade patienten betale for attesten.
kr. 650,00 + moms

Privat konsultation (ikke dækket af landsoverenskomst)
kr. 650,00 (Ekskl. moms)

Konsultation (gruppe 2)
kr. 650,00 (ekskl. moms) -hertil laboratorie ydelser: 100,00 pr ydelse.

Vacciner:
Ambirix, Børn: 650 kr.
Hepatitis A+B (Twinrix), Voksne: 650 kr.
Hepatitis A+B (Twinrix), Børn: 450 kr.
di-Te Booster, 300 kr.

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer.
Vær opmærksom på at oplyse, hvilken attest der er tale om,  når du bestiller tid til udfyldelse af attesten. Dette af hensyn til afsættelse af tid hertil.
Tid til attester bedes bestilt pr. telefon grundet vurdering af tidsforbrug.

Honorar ved attester udenfor aftale med PLO er prissat svarende til tidsforbrug ved privat konsultation, dvs. kr 500,00 + moms per påbegyndt 15 min. 

Vaccinationer:

Vaccinationer i hht. børnevaccinationsprogrammet samt influenza vaccine til risikogrupper er gratis.

Rejsevaccinationer: Skal du ud at rejse kan du blive vaccineret hos os, hos en anden læge eller ved et vaccinationscenter. (F.eks. sikkerrejse.dk)

Prisen i klinikken: Grundhonorar 300 kr, dertil kommer vaccineprisen. (Oplysninger findes på minmedicin.dk)

Bemærk at kørekortsattester, rejsevaccinationer, mulighedserklæringer og andre private attester er privat forretning (dvs. ikke dækket af sygesikringen), og at priser varierer fra læge til læge. Dette skyldes at lægerne efter lov ikke må aftale priser indbyrdes.